سوکت یا کانکتور RJ45 در تمامی اتصالات مربوط به شبکه های کامپیوتری به کار برده می شود. با داشتن این کانکتور، یک آچار پانچ سوکت و مقداری کابل شبکه می توان پچ کورد مورد نظر خود را ساخت یا آن را اصلاح نمود.

نمایش یک نتیجه